התאחדות מפעלי התעשיית רכבים "Opel" אינה מפתחת תקנים נפרדים לשמן מנועים עבור מנועים שונים של הייצור העצמי (של אופל).
ישנם רק שני תקנים עובר אופל : עבור מנועי בנזין ועבור מנועי דיזל. תקנים של שמני אופל מתחילים באותיות GM-LL , לאחר מכן האות A או B , זה שזה מקביל עם סיווג ACEA עד שנת 2004. A - עבור מנוע בנזין, B - עבור סולר. כמו כן קיימים שמנים מקוריים של GM.
יש לשים לב להעדר נתונים על מפרט של אופל על האריזה של שמני מנוע, זה מעיד על היעדר תקנים עבור שמן ספציפי זה. 

GM-LL-A-025
שמן מנוע עבור רכבים עם מנועי בנזין.הדרישות הבסיסיות של מפרט זה עומדות במלואן בתקן ACEA, A3.

GM-LL-B-025
שמן מנוע עבור רכבים עם מנועי דיזל. הדרישות הבסיסיות של מפרט זה עומדות במלואן בתקן ACEA B3, B4.

Dexos1

Dexos2

חשוב מאוד!
לפני קבלת החלטה סופית על בחירת שמן למנוע, מומלץ בחום לבדוק את ספר השירות של הרכב שלך או ליצור קשר עם נציג רשמי של חברת אופל באזורך.