טריבולוגיה


אתימולוגיה

המקור הוא מהשורש היווני τριβ- שם עצם τρίβω, טריבו, כלומר חיכוך.לראשונה השתמש במונך זה פיסיקאי בריטי דוויד טאבור, ובנוסף פיטר ג׳וסט ב 1964, מומחה בתכום חומרי סיכה, אשר הבכין בבעיות הקשורות בחיכוך יתר, והכניס מונך חדש: ׳׳טריבולוגיה׳׳.

ידע כללי

טריבולוגיה חוקרת תהליכי חיכוך, בזמן שטרנסטכניקה חוקרת את השימוש של זה ביחידות מכונה.בשנים האחרונות טריבולוגיה הצליחה לקדם ענפים נוספים כמו טריבוכימיה וטריבופיסיקה.

טריבומטריה

מערכת של שיטות ואמצעים למדידת כוחות החיכוך , בלאי יכולת נשיאת מטען של גופי השפשוף . מדידות שהתקבלו ישירות במהלך אירוסי חיכוך מאפשרות חישובים פשוטים כדי לקבוע את הערך של מקדם החיכוך , שיעור ללבוש , המון מותר , מהירויות וטמפרטורות .

חיכוך

הפרמטר העיקרי המאפיין את החיכוך הוא מקדם החיכוך:

\mu = \frac{|\overrightarrow {F}|}{|\overrightarrow{N}|}

.כוח תגובה -N ,כוח חיכוך המקביל על התנועה היחסית של גופים -F

 

נכתב ע׳י פיליפ קורצ׳בני, כל הזכויות שמורת עבור Topparts, 2016.