מאז אפריל 1997, שמני סיכה עבור מנועי בנזין מותרים באופן בלעדי על פי VW 502 00. אבל המפרטים הקודמים נשארו גם כן בתוקף.
00 502 מחליף את המפרטים הקודמים VW 500 00 ו - 01 501 והוא מבוסס על הדרישות של מפרט שהיה בתוקף קודם 00 500 והבדיקה עבור מנוע הבנזין T4-2.0 l.
תקן 00 502 הוא שלב מעבר להתפתחות של שמני מנוע עם פוטנציאל להגדלת מרווחי זמן החלפת השמן. כיום, שמני מנוע של דירוג  SAE 15W-40 או 10W-40 אינם יכולים לקבל תקנים לפי 00 502. עבורם, מפרט VW 505 00 עדיין תקף. החריג הוא המנוע עם מערכת ההזרקה "משאבה - מזרק". כאן, תקף מפרט שמן VW 505 01. שמני מנוע לפי תקן זה נבדלים על ידי תכונות נוזל טובות בטמפרטורות נמוכות, יציבות תרמית גבוהה ועומס נמוך על המשאבה. עבור דגמי שנת 2000. חובה שמן עם תקנים של 00 503 עבור מנועי בנזין ו- 00 506 עבור מנועי דיזל. בתקנים אלו מדובר על מוצרים מיוחדים המאפשרים להגדיל את מרווחי הזמן להחלפת השמן .

00 500 - שמני מנוע עבור מנועי בנזין ודיזל (כניסה ישירה).

 זה כולל רק שמנים של הסיווגים הבאים: מאז אוקטובר 1991, שמנים XX> 40, כאשר (5W-50, 10W-60) אינם נכללים.

01 501 - שמנים קונבנציונליים רב תכליתיים למנועי בנזין ודיזל.

00 502 - שמני מנוע למנועי בנזין הפועלים בתנאים קיצוניים.

00 503 - שמני מנוע עבור מכוניות נוסעים עם מנוע בנזין וזמני מורחבים עבור טיפולי רכב (30,000 ק"מ , שנתיים).
עולה על דרישות 00 502.

00 504 - כלי רכב אשר משתמשים בהם בשמנים בעלי משאבים מורחבים. מיועד עבור מנועי בנזין ודיזל, כולל מסנן חלקיקים דיזל.

01 503 - משתמשים במכוניות פרטייות עם מנועי בנזין עם טורבו ומרווחים מורחבים בין טיפולים. לדוגמה (Audi S3 , TT (HTHS>3,5mPas  

00 505 - שמני מנוע רב תכליתיים למנועי דיזל, ללא תלות בנוכחות טורבו.

01 505 - שמני מנוע רב תכליתיים למנועי דיזל עם מזרק משאבה.

00 506 - מיועד מנועי דיזל עם מרווחים ממושכים בין בדיקות טכניות (50,000 ק"מ, 2 שנים)

01 506 - מיועד עבור מנועי דיזל עם זרבובית המשאבה ועם מרווחים ממושכים בין בדיקות טכניות.

00 507 - כלי רכב אשר משתמשים בהם בשמנים בעלי משאבים מורחבים. מיועד עבור מנועי בנזין ודיזל, כולל מסנן חלקיקים דיזל.