תפריט
סל קניות

תקנון

 
תקנון קנייה באתר  TOP PARTS\ TP 
 
 
כללי:


האתר: TOP PARTS (להלן: "אתר TP") משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ואביזרי רכב על ידי ציבור הלקוחות הגולש באינטרנט (באתר TOPPARTS.CO.IL). בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי לקוח/קונה באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין האתר. התנאים הבאים המפורטים בתקנון מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת הקניה באתר TOP PARTS באינטרנט.
התקנון מציין אלו מוצרים יסופקו לך בפועל, האחריות על המוצרים המוצעים למכירה באתר TP באינטרנט (ככל שיש להם אחריות כזו) ומועדי אספקתם, מהי מדיניות המחירים הנוהגת באתר TP באינטרנט, כיצד תשוגר אליך הזמנתך, באילו תנאים אתה רשאי לבטל עסקאות שביצעת באמצעות האתר ופרטים חיוניים נוספים.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון!!!

מודגש כי גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

המוצרים
אתר TP מאפשר לך לרכוש מוצרים שונים ובכלל זה חלקי חילוף , בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים הנמוכים לרוב ממחירם בשוק. מומלץ כי בטרם תבצע קניה באתר החנות, תערוך השוואת מחירים.
כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
על מנת להימנע מטעויות ברכישה עליך לוודא ולאשר פרטי המוצר אותו הנך מבקש לרכוש וכן נדרש כי תמסור פרטים מדויקים מלאים ונכונים של המוצר המבוקש .לנוחותך לחלקם של המוצרים מצורפת תמונת המוצר. התמונה נועדה להמחשה וכן לסייע לך בהליך  הרכישה. לתשומת לב, יתכן כי יימצאו הבדלים בין התמונה לבין המוצר עצמו הנמכר באתר ונרכש על ידך.
לנוחותך יש באתר גם תמונות של דגמי המכוניות ותמונות של חלקי הרכב. התמונות להמחשה בלבד ונועדו לסייע בתהליך הרכישה, אנו עושים מאמצים גדולים על מנת לוודא שכול התמונות יהיו תמונות אותנטיות ומתאימות לרכב או לחלק המבוקש.
לתשומת ליבך יתכן וימצאו הבדלים בין תמונת הרכב לרכבך או בין תמונת החלק לבין החלק הנרכש על ידך.
בכל ספק יש להסתמך על תיאור המוצר ומק"ט המוצר על מנת לקבוע אם הוא מתאים לרכבך.  בכל ספק מומלץ לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו העומד לרשותך על מנת לסייע ולוודא את ההתאמה .

התנאים הנדרשים על ידי הלקוח לרכישה באתר TOP PARTS באינטרנט :
1.        מינימום הזמנה באתר כולל משלוח היא 70 ש''ח
2.        מחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף, המכובד בישראל.
3.        בן 18 שנים או יותר.
4.        בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
הממלא את הארבע התנאים במצטבר רשאי לרכוש את המוצרים המוצעים למכירה באתר, זאת בתנאי שהשלים את תהליך הרכישה באתר ומסר את כל הפרטים המתבקשים במהלכו, לרבות מספר תעודת זהות , פרטי כרטיס האשראי או כל פרט אחר כנדרש.

אתר TOP PARTS לרבות בעליו, שומר לעצמו את הזכות הבלעדית ובלא מתן הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לאפשר לגולש/לקוח מסוים, לרכוש מוצרים באתר TP באינטרנט - וזאת מכל סיבה שהיא ולכל תקופת זמן שהיא, גם אם הגולש/לקוח הזמין בעבר מוצרים באמצעות האתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי אתר TOP PARTS לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר האינטרנט .בכל אחד מהמקרים הבאים:
1.    אם בעת ההרשמה באתר באינטרנט מסרת במתכוון פרטים שגויים ו/או בלתי מדויקים ו/או לא נכונים באופן כלשהו.
2.    אם השתמשת בשירותי אתר TOP PARTS באינטרנט לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
3.    אם הפרת את תנאי תקנון זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע אתר TOP PARTS.
4.    אם לא עמדת בהתחייבותך לתשלום עבור הרכישה שביצעת.
5.    אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
אופן הרכישה:
בעת ביצוע הרכישה באתר תידרש למלא ולרשום את הפרטים הנדרשים על פי "השדות" ובכלל זה פרטי אמצעי התשלום.
בסיום העסקה ואישורה ע"י חברת האשראי, תקבל הודעה ובה אישור על ביצוע העסקה בצירוף מספר עסקה למעקב. אישור זה בצרוף תעודת משלוח וחשבונית מס יישלחו לכתובת המייל אשר הזנתן בעת תהליך ההזמנה.
עסקה במסמך חסר, מחייבת כי כלל הפרטים שימסור הלקוח בעת הרכישה זהים לפרטים הנדרשים עפ"י סוג המכירה בתוספת מספר ת.ז. של בעל הכרטיס הניתן בעת ההזמנה.
חל איסור מוחלט למסור לצורך הרכישה באתר פרטים אישיים כוזבים או בלתי נכונים בכל צורה שהיא.  מעשה כאמור הוא עבירה פלילית ועל אחריותו של הלקוח.

תשלום ואספקת המוצרים:
יודגש כי:
השלמת עסקה באתר TOP PARTS היא אך ורק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי/סליקה לביצוע העסקה.
במידה ולא מתקבל אישור לעסקה המבוקשת, ולא תתקבל הודעה על הסדרת האישור לעסקה יהיה האתר TOP PARTS רשאי לבטל באופן חד צדדי את ההזמנה מבלי שתהא ללקוח טענה או תביעה כלשהי כנגד אתר TOP PARTS  .

אספקת המוצרים ללקוח תבוצע ע"י חברות שליחויות לבחירת הלקוח. ראה תנאי הובלה ואספקה המפורסמים בעמוד מדיניות משלוח שבאתר.
דמי המשלוח הינם בנוסף למחיר עבור המוצר. או בכפוף לפירסומים על הנחות שמפורסמים באתר בלבד.
אתר TOP PARTS מתחייב לספק את המוצר הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר, וכל זאת בהתאם לתנאי תקנון זה.
משלוחים של לקוחות שגרים בקיבוצים ומושבים קטנים יגיעו למרכזי חלוקה המקובלים במקומות אלה ולא ע"י מסירה אישית עם שליח.
במקרה של מוצר שאזל במלאי או שיש בעיה באספקתו יהיה רשאי האתר להודיע ללקוח על ביטול הרכישה בתוך 3 ימי עסקים.
אין האתר אחראי לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינו בשליטתו: כח עליון, שביתות, עיצומים ותקלות טכניות אחרות של חברות שליחויות, כל סיבה שאיננה בשליטת בעל האתר וכן באם הלקוח אינו אוסף את ה"מוצרים" בתוך 7 ימים מעת קבלת הזימון לסור אל סניף הדואר .
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית אספקת המוצרים ללקוחות תבוצע במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח. 
שירות לקוחות
שירות לקוחות עומד לרשות ונוחות קהל הלקוחות בימי א' – ה' בין השעות 09:00 – 16:00.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש/ אבטחה ופרטיות

אתר זה נוקט באמצעים אלקטרוניים, פיזיים ומנהליים כדי להבטיח ולשמור את המידע האישי שלכם.   
כגון: שמירת כל המידע הפיננסי על הפעולות של לקוחותיו על ידי טכנולוגית הצפנה ומתן גישה אך ורק לעובדים ספציפיים הנדרשים למידע שלכם לצורך  שביצוע העבודה .הנהלת האתר מתחייבת לא להעביר  פרטי לקוחותאו כל מידע אישי אחר לצד שלישי בשום אופן שהוא .                                    

ביטול עסקה ומדיניות החזרה
החזרת ו/או החלפת מוצרים תתבצע בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ותתאפשר רק במצב שלא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר במצב בו היה בעת קבלתו. הודעה על ביטול או החלפה תתאפשר באמצעות מייל או טלפונית בלבד.  במקרה של החזרת מוצר - יתאפשר זיכוי כספי מלא בגין המוצר רק לאחר קבלתו ובדיקת מצב שימושו. במקרה זה, יוחזר הכסף ששולם בניכוי דמי המשלוח ששולמו במעמד הקניה ודמי ביטול בסך 5% או 100 שקלים לפי הסכום הנמוך מביניהם אך לא פחות מ 12 שקלים.
במקרה של החזרת מוצר תחול עלות שליחת המוצר על הלקוח/קונה.
ברכישת מוצרים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכול כאמור בסעיף 14ג* לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
במקרים של החלפת מוצר - החלפה תתאפשר רק לאחר קבלת המוצר המקורי ובדיקתו. החלפת מוצר תתאפשר פעם אחת בגין כל מוצר שנרכש, דמי המשלוח מהחברה ללקוח יהיו על חשבון הלקוח.
על המוצר המוחזר להיות סגור, באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש! על האריזה להיות שלמה ולא פגומה. לא ניתן להחזיר מוצר שנעשה בו שימוש או לאחר פתיחת אריזתו.
התקנת המוצר שסופק ללקוח מעידה על ויתור זכות ההחזרה.
יובהר כי TOP PARTS  לא אחראי בשום אופן ובשום תנאי על התקנת המוצר.
במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם אשר נפל במוצר, יחולו דמי ביטול בסך 5% או 100 שקלים לפי הסכום הנמוך מביניהם אך לא פחות מ 12 שקלים. במקרה של ביטול עסקה ומשלוח מוצרים חזרה ל TOP PARTS , יחולו דמי המשלוח אלינו על הלקוח. על הלקוח לשלוח את המוצרים בשירות דואר המבטיח הגנה מלאה על המוצר המוחזר.
אין החזרה של חלפים מקוריים כלל גם אם היו בשימוש או לא!!!
 
איחור באספקת המוצר
במקרה של איחור באספקת המוצר, יעדכן האתר את הלקוח שהזמין אותו ויאפשר ללקוח לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או ביטול העסקה וקבלת מלוא כספו, וכל זאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. אלא אם צויין אחרת במפורש, אספקת המוצרים תבוצע ע"י האתר ובאחריותו הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.

אחריות
האתר לא אחראי להרכבתם ו/או התקנה של מוצר שנרכש באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הנם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל, וחוסים תחת כל חוק ותקנה בעניין.  
המוצרים מוצעים לציבור "כמו שהם" ובלא אחריות כלשהיא להתאמתו לצורכי הלקוח או למטרותיו.
האתר לא ישא בכל אחריות לשינויים שנעשו במוצר, על-ידי המשתמש או על-ידי כל צד ג'.
הלקוח בלבד ישא באחריות בלעדית לאופן שבו הוא עושה או יעשה שימוש במוצר ולכל הנובע מכך.
האתר לא ישא באחריות כלשהי לכל נזק שנגרם ללקוח או לכל צד ג', כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש במוצר.
האחריות למוצר הנמכר דרך האתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים
ובהתאם לתנאי תעודת האחריות והשירות הצמודה לכל מוצר ו/או שירות
 
פירוט תקופות אחריות למוצר
במידה והתגלה במוצר פגם והוגשה בקשה במסגרת תקופת האחריות של המוצר נוכל להציע לך החלפה,  תיקון או לשלוח לך חלק חדש להחלפה. יודגש כי מוצר חדש במקום המוצר הפגום יסופק רק לאחר שמוצר הפגום הגיע לחברה ולאחר בדיקה, לחברה שיקול הדעת הבלעדי לקביעה האם המוצר פגום אם לאו והאם להחליפו. במידה והחברה החליטה להחליף המוצר הפגום, הלקוח יקבל מוצר חדש כולל משלוח על חשבון החברה.
החברה לא תהיה אחראית על דמי עבודה נוספים ששולמו לבעלי מקצוע או כל נזק אחר שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
תנאים נוספים:
דגשים אודות האחריות למוצרים על פי החוק והדין האחריות על חלקים  היא לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ המוקדם מבניהם. 

 לא כולל חלקי בלאי כגון מצמדים ובלמים.
האחריות כמפורט בתקנון תחול אך ורק באם המוצרים הורכבו במוסך מורשה מטעם משרד התחבורה, על ידי בעל מקצוע מוסמך והצגת חשבונית עם מספר רישוי של הרכב ושם הלקוח.
מוצרי חשמל ואלקטרוניקה לא ניתן להחזיר ו/או להחליף לאחר פתיחת האריזה ו/או התקנה.

תנאים ממצים
תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינך לבין אתר TOP PARTS בקשר עם רכישה מוצר באינטרנט.
 
דין ושיפוט
הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה רק לבית המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
 
כתובת המחסן העמל 1 אשקלון

שאלות ותשובות

איסוף עצמי
כל סוגי מוצרים ניתן לאסוף מחנות באשקלון.
חלקי מרכב ופנסים מתל אביב, שוהם או אשקלון.
מצברים - אשקלון, ראשון לציון.
איסוף רק לאחר תשלום באתר ורק אחרי קבלת הודעה שהזמנה מוכנה!


משלוח חינם לסניפי דואר ישראל זמן אספקה 14-21 ימי עסקים.
•    זמן אספקה 14-21 ימי עסקים לסניף דואר הקרוב לביתך. 
•    גודל חבילה מקסימלי 40X40X30סמ''מ. (במקרה וחבילה חורגת מהגודל טופפארטס שומרת זכות לבקש תוספת תשלום עבור משלוח.)
•    באם לא אספתם את החבילה, משלוח חוזר למחסן החברה.

E-Post זמן אספקה 3-7 ימי עסקים, מחיר משלוח 19
•    זמן אספקה 3-7 ימי עסקים, לא כולל יום הזמנה, חגים, שבתות וימי שישי.
•    גודל חבילה מקסימלי 30X30X30ס''מ ועד 5ק''ג. (במקרה וחבילה חורגת מהגודל טופפארטס שומרת זכות לבקש תוספת תשלום עבור משלוח.)
•    חובה לציין מספר סלולר בהזמה.
•    באם לא אספתם את החבילה תוך 5 ימים, משלוח חוזר למחסן החברה.
•    חשוב לפנות לשירות לקוחות מייד אם משלוח לא הגיע עד 5 ימי עסקים.
מצב עדכני של החבילה ניתן לבדוק על ידי הזנת מספר המעקב שקבלתם מאיתנו לדוא''ל באתר שכתובתו: https://www.hfd.co.il/איתור-חבילה/ או בטלפון שירות הלקוחות 03-9244441 שלוחה 1

אספקה למוסך על ידי שליח עד 3 ימי עסקים, 
מחיר משלוח 35
אפשרות זאת זמינה רק עבור חלקי פח ותאורה בלבד.
יש לציין כתובת מוסך להספקה.
רכב הספקה מעל 15 טון, אין אפשרות לספק לאזורי מגורים.

שירות שליח עד הבית באמצעות חברת HFD זמן אספקה 2-5 ימי עסקים, מחיר משלוח ₪35
•    זמן אספקה 2-5 ימי עסקים, לא כולל יום הזמנה, חגים, שבתות וימי שישי.
•     גודל חבילה מקסימלי 100X100X100סמ''מ ועד 15ק''ג. (במקרה וחבילה חורגת מהגודל טופפארטס שומרת זכות לבקש תוספת תשלום עבור משלוח.)
מצב עדכני של החבילה ניתן לבדוק על ידי הזנת מספר המעקב שקבלתם מאיתנו לדוא''ל באתר שכתובתו: https://www.hfd.co.il/איתור-חבילה/ או בטלפון שירות הלקוחות 03-9244441 שלוחה 1

הספקה של מוצרים החורגים בגודל או/ו משקל על-ידי שליח עד הבית באמצעות נהג  חברה עד 5 ימי עסקים, מחיר משלוח 180
גודל חבילה עולה על 100X100X100סמ''מ ומעל 15ק''ג.
ניתן לבקש שירות זה לכל סוג מוצר.
הובלה קרקע בלבד, אין העלאת מוצרים, על לקוח לדאוג לקבלת שליח בכתובת שנמסרה, תיאום טלפוני על-ידי שליח לפני מסירת המשלוח.
 
  • אספקה למוסך על ידי שליח עד 3 ימי עסקים.
  • E-Post 3-7 ימי עסקים לנקודת איסוף, לא כולל יום הזמנה, חגים, שבתות וימי שישי.
  • HFD הספקה 2-5 ימי עסקים על ידי שליח עד בית לקוח, לא כולל יום הזמנה, חגים, שבתות וימי שישי.
  • הספקה של מוצרים החורגים בגודל או/ו משקל על-ידי שליח עד הבית באמצעות נהג  חברה עד 5 ימי עסקים
  • דואר ישראל 14-21 ימי עסקים, לא כולל יום הזמנה, חגים, שבתות וימי שישי.
אנו מקבלים תשלום אך ורק דרך האתר. תשלום בטופפארטס הוא תשלום מראש בלבד, אנו לא מקבלים צ'קים או מזומן. ניתן לבצע את התשלום בכרטיס אשראי, העברה בנקאית, פאיבוקס או ביט.
 
תשלום בכרטיס אשראי 

העבה בנקאית
שם המוטב: טופ פארטס -פי.אן.פי
בנק: 20 מזרחי טפחות
סניף: 490
חשבון: 139089

PayBox ו BIT\ביט - 0585599889

אנחנו לא מקבלים צ'קים או/ו מזומן.
 
הפנינים 31, אשקלון תחנה דלק סונול "בראשית". מול מכון רישוי "דביר"
ת.ד 9143

ספקים - הספקת סחורה רק בתיאום מראש ובזמן שנקבע לכם.

 
אנו מאפשרים איסוף עצמי לכל מהמוצרים שבאתר.
כתובת: 
אשקלון הפנינים 31, תחנה דלק סונול "בראשית". מול מכון רישוי "דביר"
ורק לאחר תשלום, אין להגיע למחסן ללא מספר הזמנה ורק לאחר קבלת הודעה שהזמנה מוכנה.

חלקי מרכב ופנסים -
אשקלון הפנינים 31, תחנה דלק סונול "בראשית". מול מכון רישוי "דביר"
תל אביב רח. רבינצקי7 
שוהם 
שקד 15 חבל מודיעין או אשקלון העמל 1.
מצברים -
אשקלון הפנינים 31, תחנה דלק סונול "בראשית". מול מכון רישוי "דביר"
ראשון לציון.

באת קבלת פריטים במחסן פנסים או חלקי מרכב יש לבדוק תקינות המוצר החיצונית! פנס שנשבר או חלק שנסרת הנפגע לאחר קבלתו במחסן לא אוחלף! הובלה באחריות שלכם בלבד. הרכווה רק על ידי איש מקצוע.

***חשוב מאוד לאסוף הזמנה עד שתי ימי עסקים מרגע קבלת הודעה שהזמנה מוכנה, עבור כל יום הכסנה נוסף אדרש תשלום של 20ש''ח כולל מע''מ גם אם הזמנה תבוטל לאחר מועד איסוף הנקבעה!***

חלקי החילוף עומדים בכל דרישות משרד התחבורה.
המוצרים חדשים לגמרי באריזה מקורית עם אחריות, אלא לא צויין אחרת.
 
שירות לקוחות זמין בין שעות 9:00 בבוקר ועד 16:00. פניות שיגיעו לאחר שעה 16:00 יטופלו למחרת בבוקר.